صفحه اصلی
جستجو پیشرفته
لطفا منتظر بمانید...
سازمانها و نهادها
گروه های خبری
اقتصادی
اجتماعی
هنر و اندیشه
محله خبر
اختصاصی جهانی پرس
تولید، اکران و پخش
آرشیو اخبار

'فیلمفارسی'مبداو مقصد قطارسینمای ایران!

جبارآذین- درسالهای اوایل دهه شصت،درنشستی بادو تن ازمدیران ارشدسینما،گپ و گفتی درباره گذشته،حال وآینده سینمای کشور داشتیم.در این نشست،من برمبنای دیدگاه ها، برنامه ها وسمت و سوی عملکرد متولیان فرهنگ وافق نگاهشان، چشم اندازی ازسینمای ایران برای آنهاتصویرکردم وگفتم که باروندجاری،انتظار ها ومناسبات و مسیرریل گذاری شده درچار چوب مناسبات اجتماعی کشور،قطارسینمای ایران،به رغم تمام تب وتابهای موجود وهمت سینماگران اندیشمند،تنهامی تواند به سوی مقصد فیلمفارسی ازنوع اسلامی آن حرکت کند.هردومدیرقهقهه ای سردادندویکی ازآن هاباهیجان گفت،این غیرممکن است و دوران فیلمفارسی تمام شده است ومن گفتم،شمابا ناکجاآبادهای ذهنی وتوهمات وتعلقات باوری خود،روزی، خواسته و ناخواسته،سینما را در ایستگاه فیلمفارسی باظواهردینی و اسلامی متوقف می کنیدوسرنشینان سرشناس سینما راهم یک به یک درایستگاه های میان راه از قطاربیرون می فرستید.آن دیگری باناباوری
گفت،هدف،ایجاد سینمای بامحتوا و اعتقادی است ومن گفتم،چنین سینمایی آدمهاومصالح خودرامی خواهد ومواد ومصالح شماازجنس فیلمفارسی است وبه مرور ودرسالهای بعد، سینمای پس از انقلاب به آغوش فیلمفارسی می خزد.پس ازپایان آن نشست، چشم انداز سینمای ایران رامقاله کردم که ازآن زمان تا کنون صدهاباردررسانه های داخلی و خارجی چاپ ودرفضای مجازی منتشرشده است.درآن نشست،به آقایان یادآورشدم که نتیجه تخیلات وتوهمات ودوری ازواقعیت هاودستاوردهای فرهنگی ونیازهای اجتماعی،چیزی جزتعطیل اندیشه وهنرواحیای فیلمفارسی نخواهدبود. مدیریتهای بعدی سینماوسیاست ها وتولیدات آن ها،علی رغم پیوستن سینماگران جدید و تولیدچندین فیلم ارزشمند ومتفاوت،نشان داد که مسیر،بنای مجدد فیلمفارسی منتهابارنگ ولعاب امروزی واسلامی است.درواقع بعدها صندلی داران و میراث خواران سینمادریافتند که سینمای ایران به "گنج قارون" اسلامی، فردین و فروزان و سیامک یاسمی امروزی نیاز دارد وتولیدات و اکران فیلمک های بی مسمای بازاری وتجاری ومبتذل که بااستفاده ازشکل وشمایل و مضامین فیلمفارسی های قدیمی درقالب فیلمفارسی های جدید ساخته شده اند، نمایشگراین مهم است که امروزی  های سینماهم مانند دیروزیهای سینما به این نتیجه رسیده اندکه راه فریب واغوای مردم، کاسبی و زدودن اندیشه و فرهنگ از سینما، بازگرداندن مسیرقطارسینمای بیمار ایران به سوی ریل ویران فیلمفارسی است! اینگونه، صندلی هاومقام ها وحیات خلوت آنها محفوظ می ماند و مردم هم با تولیدات رویا پرداز و نازل فیلمفارسی سرگرم می شوند! وجود و فعالیت باندمافیا و پولشویان و مبتذل سازان درکنارنامدیران سینما ازملزومات این رخداد است که امروزه همگی درکناریکدیگر برسر سفره ملت نشسته اند!

شناسنامه


کدخبر: ۲۲۲۶۵۶
تاریخ: ۱۳۹۸/۳/۲۶     ساعت: ۱۶ : ۱۱
امتیاز به این خبر:
  • 0
سرویس: اختصاصی جهانی پرس       زیرسرویس: اختصاصی جهانی پرس
انتشار:
تماس با ما


نام :*
ایمیل:
متن پیام :*
ارسال
نظرات


استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
  • ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۸ شهريور
  • ١٩ محرم ١٤٤١
  • Sep 19 2019