200683 حمید نیلی مدیر عامل انجمن هنرهای نمایشی: جشنواره تئاتر استان تهران نشان از پویایی تئاتر در شهرستان های تهران است نخستین روز از جشنواره تئاتر استان تهران با اقبال روبرو بود و علاوه بر حضور پور شو تماشاگران در اجراهای نخستین، مدیران و مسئولین استانی و کشوری نیز از آثار به نمایش درآمده در این دور از جشنواره دیدن کردند . <p>به گزارش جهانی خبر، حمید نیلی مدیر کل انجمن هنرهای نمایشی ایران با حضور در دبیرخانه جشنواره بیست و چهارم از چگونگی روند اجرای برنامه ها توسط ستاد&nbsp; جشنواره بازدید کرد و در گفت و گو با دست اندر کاران آن گفت : تمرکز تئاتر در تهران سبب شده است فضای اندکی در اختیار گروه های جوان و توانمند نمایشی در شهرستان ها قرار بگیرد اما جشنواره تئاتر استان تهران&nbsp; فرصتی است برای&nbsp; اساتید و گروه های جوان در شهرستان های تهران تا&nbsp;&nbsp;&nbsp; کار خود را ارائه دهند .&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /> او همچنین پویایی تئاتر در شهرستان ها تهران را دلیلی بر الزام برگزاری هرچه گسترده تر جشنواره تئاتر استان تهران&nbsp; دانست تا فضایی بیشتری برای حضوری گروه ها فراهم آید .<br /> بیست و چهارمین جشنواره تئاتر استان تهران از ۹ تا ۱۲ در پردیس تئاتر تهران برگزار میشود و در آن گروه های نمایشی&nbsp; شهرستان های&nbsp; تهران با اجرای آثار خود با هم به رقابت میپردارند .<br /> &nbsp;</p>