202094 ۲۳ طرح توسعه‌ای پتروشیمی در منطقه عسلویه راه‌اندازی می‌شود مدیر طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی با راه‌اندازی ۲۳ طرح در فازهای ۱ و ۲ عسلویه افزایش چشمگیری می‌یابد و تنوع قابل توجهی در سبد تولید محصولات رقم خواهد خورد. <p style="text-align: justify"><span style="font-size: 14px">علی&zwnj;محمد بساق&zwnj;زاده،&nbsp;مدیر طرح&zwnj;های شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر لزوم شتاب در ساخت طرح&zwnj;های توسعه&zwnj;ای با بهره&zwnj;گیری از ظرفیت&zwnj;های موجود در کشور گفت: هم&zwnj;اکنون طرح&zwnj;های مختلفی در سراسر کشور در حال ساخت است و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با دارا بودن 23 طرح پتروشیمی از جایگاه ویژه&zwnj;ای برخوردار است.</span></p><p style="text-align: justify"><span style="font-size: 14px">وی افزود: این طرح&zwnj;ها از پنج درصد تا 99.7 درصد پیشرفت اجرایی برخوردارند که 21 طرح در فاز 2 و نیز دو طرح در فاز یک قرار دارند و باید بر این نکته تاکید کرد که منطقه عسلویه در آینده نزدیک می&zwnj;تواند در مسیر تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی ایران بیش از گذشته نقش&zwnj;آفرین باشد.</span></p><p style="text-align: justify"><span style="font-size: 14px">مدیر طرح&zwnj;های شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: صنعت پتروشیمی به&zwnj;عنوان یکی از صنایع مادر از مهم&zwnj;ترین ارکان توسعه و موتور محرک بخش&zwnj;های گوناگون اقتصاد کشور به شمار می&zwnj;آید و رویکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی تکمیل زنجیره تولید، ایجاد تنوع بیشتر در محصولات و ارتقای ارزش سبد محصولات پتروشیمی با مشارکت هلدینگ&zwnj;ها و شرکت&zwnj;های فعال در این صنعت ارزش&zwnj;آفرین است؛ باید با بهره&zwnj;گیری از تمام ظرفیت&zwnj;های موجود تلاش کرد عملیات اجرایی طرح&zwnj;های پتروشیمی شتاب بیشتری بگیرند.</span></p><p style="text-align: justify"><span style="font-size: 14px">بساق&zwnj;زاده عنوان کرد: امروز صنعت پتروشیمی ایران با بهره&zwnj;گیری از دانش و فناوری&zwnj;های نوین جهان و با تکیه بر کارشناسان و کارکنان متخصص و کارآمد خود مسیر توسعه را پیموده و با توجه به برنامه&zwnj;های پیش&zwnj;بینی&zwnj;شده همسو با این صنعت ارزش&zwnj;آفرین قرار است تا پایان جهش سوم، کشور به یک قدرت بزرگ پتروشیمی در سطح منطقه و جهان تبدیل شود، اکنون باید با همدلی و همکاری برای تحقق برنامه&zwnj;ریزی&zwnj;های انجام&zwnj;شده تلاش کنیم.</span></p><p style="text-align: justify"><span style="font-size: 14px">وی گفت: همه زیرساخت&zwnj;ها برای تحقق جهش دوم در این صنعت وجود دارد و اکنون مسیر توسعه پتروشیمی هموارتر از گذشته در حال انجام است و جهش سوم نیز بر اساس برنامه&zwnj;ریزی&zwnj;های انجام شده منجر به تحولی بزرگ در صنعت پتروشیمی ایران خواهد شد.</span></p><p style="text-align: justify">&nbsp;</p><p style="text-align: justify"><span style="font-size: 14px">منبع: تسنیم</span></p>