۱۴۰۰/۵/۱۳ - ۱۸ : ۱۱

پروسه شکل گیری نمایشگاه مقاومت به 'موزه مقاومت'

پروسه شکل گیری نمایشگاه مقاومت به 'موزه مقاومت'

به گزارش جهانی پرس از روابط عمومی و اموربین الملل موزه؛ در این جلسه مشاور محتوایی و موزه داری مهندس احمد یاری و همکارانشان نسبت به تبیین فرآیند مطالعات، طراحی سناریو و کلان روایت این موزه به بحث و بررسی پرداختند.
شایان ذکر است؛ در این جلسه کلید واژه مقاومت، پیشینه مقاومت، مقاومت در برابر استکبار، بالندگی مسیر مقاومت، حوزه مفهومی مقاومت و تمدن نوین اسلامی، شکل گیری مقاومت و طراحی سناریو مقاومت به منظور تبیین پیام نهایی موزه مقاومت به مخاطب بحث و بررسی شد.
گفتنی است، برای طراحی موزه مقاومت اسلامی؛ در این جلسه مقررشد تا از محتوای نمایشگاه مقاومت حداکثر بهره مندی صورت پذیرد. در حقیقت مقاومت به معنای عام کلمه مورد نظر است اما در مصادیق عینی تجلی می یابد. این موزه نهایتا می بایست به  الگوی مادری منتهی شود که بتواند از اقماری در سایر کشورهای حوزه مقاومت برخوردار باشند.