۱۴۰۰/۶/۲۴ - ۱۱ : ۲۷

پروژه انتقال آب از شبکه البرز به رودخانه سیاهرود در استان مازندران کلنگ‌زنی شد

پروژه انتقال آب از شبکه البرز به رودخانه سیاهرود در استان مازندران کلنگ‌زنی شد

به گزارش جهانی پرس از وزارت نیرو (پاون)، در استان مازندران اساس و پایه اقتصاد آن کشاورزی است و تامین آب پایدار از لازمه آن است که در همین راستا شرکت آب منطقه‌ای مازندران در نقاط مختلف استان با احداث سد و شبکه‌های انتقال، آب مورد نیاز کشاورزان را در نقاطی که با کمبود آب مواجه هستند را تامین می‌نماید و نمونه آن در پروژه انتقال آب شبکه البرز به رودخانه سیاهرود که با احداث این کانال 20 در استان مازندران اساس و پایه اقتصاد آن کشاورزی است و تامین آب پایدار از لازمه آن است ، در همین سو شرکت آب منطقه ای مازندران در نقاط مختلف استان با احداث سد و شبکه های انتقال ، آب مورد نیاز کشاورزان را در نقاطی که با کمبود آب مواجه هستند را تامین می نماید که نمونه آن در پروژه انتقال آب شبکه البرز به رودخانه سیاهرود که با احداث این کانال 20 روستا با اراضی کشاورزی بیش از 2200 هکتار آبیاری خواهد شد.
"حیدر داودیان" معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای مازندران در این مراسم با اشاره به کانال و شبکه‌های موجود در استان گفت: با احداث این کانال انتقال آب، 20 روستا که شامل 2200 هکتار اراضی کشاورزی است را از کم آبی نجات خواهد داد.